ยินดีต้อนรับสู่ธนาคารเอชเอสบีซี ประเทศไทย

HSBC in Thailandลูกค้าองค์กร
 

ประกาศเรื่องการเปลี่ยนแปลงการดำเนินธุรกิจ ของธนาคารเอชเอสบีซี ประเทศไทย สำหรับลูกค้ารายย่อยและธนบดีธนกิจ โอกาสทางธุรกิจใหม่ๆ กำลังรอคอยคุณอยู่ บริการพาณิชย์ธนกิจ ธนาคารเอชเอสบีซี

ประกาศการเปลี่ยนแปลงนโยบายของการรับคำสั่งการทำธุรกรรมทางการเงิน
ทางธนาคารจะขอระงับการรับคำสั่งการทำธุรกรรมทางการเงินผ่านช่องทาง Manual Payment เริ่มใช้ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2559

 

ประกาศการเปลี่ยนแลงเงิื่อนไขของธนาคารมีผลบังคับใช้วันที่ 1 เมษายน 2558

 

เอชเอสบีซี ประกาศเปลี่ยนเบอร์แฟกซ์ เริ่มใช้ตั้งแต่ 1 สิงหาคม 2557
ธนาคารเอชเอสบีซี ประกาศยกเลิกการใช้เบอร์แฟ็กซ์ +66 (0) 2 632 4818-9 ตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2557 เป็นต้นไป โดยธนาคารฯ จะเปลี่ยนมาใช้เบอร์ +66 (0) 2353 7333 โดยที่ลูกค้าสามารถดาวน์ดโหลดแบบฟอร์มพร้อมข้อมูลใหม่ได้ที่ลิ้งค์ ดาวน์ดโหลดแบบฟอร์ม บนหน้าเว็บไซต์เอชเอสบีซี ประเทศไทย ตั้งแต่ 1 สิงหาคม 2557 เป็นต้นไป

ประกาศยกเลิกบริการรับฝากเช็คเดินทาง
ประกาศวันที่ 27 สิงหาคม 2556 เริ่มใช้ตั้งแต่วันที่ 27 กันยายน 2556

ประกาศยกเลิกบริการฝากและถอนเงินสดสกุลเงินตราต่างประเทศ
ประกาศวันที่ 20 สิงหาคม 2556 เริ่มใช้ตั้งแต่วันที่ 20 กันยายน 2556

 

ประกาศเรื่องการเปลี่ยนแปลงการดำเนินธุรกิจ
ของธนาคารเอชเอสบีซี ประเทศไทย สำหรับลูกค้ารายย่อย
และธนบดีธนกิจ

 
 

ประกาศแจ้งข้อกำหนดและเงืี่อนไขทั่วไปสำหรับลูกค้าบุคคล
ประกาศแจ้งข้อกำหนดและเงืี่อนไขทั่วไปสำหรับลูกค้าบุคคล ประกาศวันที่ 31มิถุนายน 2555 เริ่มใช้ตั้งแต่วันที่ 31 สิงหาคม 2555

ประกาศติดต่อศูนย์สมาชิกบัตรกรุงศรี ฯ สำหรับบัตรเครดิตเอชเอสบีซี
เนื่องจากธนาคารเอชเอสบีซี ได้โอนย้ายบัญชีบัตรเครดิตไปยังกรุงศรีกรุ๊ปแล้ว หากท่านต้องการติดต่อศูนย์สมาชิกบัตรกรุงศรีฯ กรุณาโทร 0 2646 3000 ทุกวัน ระหว่าง เวลา 8.00 -22.00 น และ ศูนย์สมาชิกบัตรกรุงศรี ฯ วีซ่า แพลทินัม โทร 0 2646 3555 ทุกวันตลอด 24 ชั่วโมง หากบัตรเครดิตของท่านได้ปิด ถูกปิด หรือยกเลิก ก่อนวันที่ 31 มีนาคม 2552 และต้องการติดต่อธนาคารเอชเอสบีซี กรุณาโทร 0 2614 4000 วันจันทร์ - ศุกร์ ระหว่าง เวลา 8.00 - 17.30 น

ประกาศการหยุดให้บริการออกเช็คและนำฝากต่างธนาคาร
เริ่มใช้ตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2555

ประกาศค่าธรรมเนียมชดเชยอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศสาหรับการบริการโอนเงินระหว่างบัญชี
&ประกาศวันที่ 18 มิถุนายน 2556 เริ่มใช้ตั้งแต่วันที่ 19 กรกฎาคม 2556

ประกาศอัตราค่าบริการลูกค้าธุรกิจ
ประกาศอัตราค่าบริการลูกค้าธุรกิจ ประกาศวันที่ 15 มิถุนายน 2559 เริ่มใช้ตั้งแต่วันที่ 15 กรกฎาคม 2559

ประกาศอัตราค่าบริการลูกค้าบุคคล
ประกาศอัตราค่าบริการลูกค้าบุคคล ประกาศวันที่ 1 มิถุนายน 2555
เริ่มใช้ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2555

ประกาศแจ้งปรับเวลาการให้บริการโอนเงินไปยังปลายทาง
ผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ สำหรับลูกค้าธุรกิจ

เริ่มใช้ตั้งแต่วันที่ 19 สิงหาคม 2554

dotline
dotline
dotline
Quick Access